FINVERBUS

Inspiring words®

FINVERBUS | ABOUT

 

Sustainably successful since 2005

 

FINVERBUS Translations is a leading language service provider offering specialised translation, interpreting and multilingual communication services to a wide range of markets. We operate in Switzerland and international markets with offices in Geneva, Zurich, Lugano, Helsinki and Paris.

We adhere to the quality standard ISO 17100 and apply its core values in every operational phase. Companies worldwide trust our translation and interpreting services when quality, professionalism and field-specific knowledge are key requirements.

  


 

Our Clients

 

Käännöstoimisto Helsinki Käännöspalvelu Helsinki

 


 

The mission of FINVERBUS

 

Our mission is to provide customised language solutions for highly demanding industries ranging from finance, luxury, legal and medical fields to engineering.

 


 

20M+

Miljoner ord översätts per år enligt DIN EN 15038.

 

250+

Konferenser, tolkningsuppdrag och affärsmöten varje år.

4000+

Professionella språkspecialister som översätter på över 100 språk.

1500+

Kunder inom offentliga och privata sektorer i Schweiz och på internationella marknader.


 

Our Values

 

Professionalism

Our professional services are based on structured work processes and continuous improvement.

 

Commitment

We are committed to the highest standards and quality excellence.

 

Customer partnership

We aim to exceed the expectations of our customers with personalised and targeted language solutions.

 

 


 

Our Key Markets

 

Our client portfolio includes leading Swiss and international companies in wide range of fields, among others:

  Finance and wealth management
  Legal and compliance
  Sustainable development and the environment
  International organisations and NGOs
  IT and technology
  Cosmetics and beauty
  Pharmaceutical companies
  International sports federations

 

    Over 4000 professional language specialists with minimum of 10 years of experience
  A selection of over 100 language combinations
  High-quality end product tailor-made for your specific needs and target audience
  Personalised service, fast turnaround and high level of confidentiality

 

 

FINVERBUS Helsinki

 

Vårt företag

 

Hållbar framgång sedan 2005

 

FINVERBUS Translations är en ledande språktjänstleverantör som erbjuder specialiserad översättning, tolkning och flerspråkiga kommunikationstjänster till ett stort antal olika marknader. Vi verkar i Schweiz och på internationella marknader med kontor i Helsingfors, Genève och Zürich.

Vårt uppdrag är att erbjuda specialanpassade språklösningar för mycket krävande verksamhetsområden, allt från finans-, lyx-, juridik- och medicinbranschen till teknik.

FINVERBUS Translations ansluter sig till den europeiska kvalitetsstandarden EN 15038 och tillämpar sina centrala värderingar i verksamhetens alla faser. Företag runt om i världen förlitar sig på våra översättnings- och tolkningstjänster när kvalitet, professionalism och branschspecifik kunskap är de centrala kraven.

 

  Över 4000 professionella översättare med minimum 10 års erfarenhet inom sina expertisområden
  Ett urval av över 100 språkkombinationer
  Högkvalitativ slutprodukt anpassad efter dina specifika behov och målgrupper
  Personlig service, snabb turnaround och hög grad av sekretess

  

Fakta om FINVERBUS

20M+

Miljoner ord översätts per år enligt DIN EN 15038.

 

250+

Konferenser, tolkningsuppdrag och affärsmöten varje år.

4000+

Professionella språkspecialister som översätter på över 100 språk.

1500+

Kunder inom offentliga och privata sektorer i Schweiz och på internationella marknader. 

Käännöstoimisto

 

Våra värderingar

 

Professionalism

Våra professionella tjänster bygger på strukturerade arbetsprocesser och ständig förbättring.

 

Åtagande

Vi åtar oss att leverera högsta standard och utmärkt kvalitet.

 

Kundpartnerskap

Vi strävar till att överskrida våra kunders förväntningar med individuella och riktade lösningar.

  

Käännöspalvelut

 

Vår kundportfölj

 

Vår kundportfölj omfattar ledande schweiziska och internationella företag inom många olika verksamhetsområden, bland annat:

  Bank & Finans
  Juridik och compliance
  Lyx och modeindustrier
  IT och telekommunikationsföretag
  Industri och verkstadsföretag
  Farmaceutiska företag & medicinska laboratorier
  Marknadsförings & kommunikationsbyråer