FINVERBUS

Inspiring words®

Kvalitetssäkring ISO 17100

 

Kvalitetssäkring ISO 17100

 

Vi en specifik kvalitetsrutin tillämpar på alla uppdrag för att hålla högsta standard i varje fas och vi är fast beslutna att uppfylla kraven enligt ISO 17100 Quality Standard for Translation Services.

 


 

Processer

 

Översättningsprocessen består av flera faser för att garantera hög kvalitet, aktualitet och noggrannhet i översättningen. Vår projekthantering innehåller en högst detaljerad planering, noggrann övervakning och fullt kontrollerad output för att säkerställa att resultatet överträffar våra kunders förväntningar vad avser noggrannhet, terminologi och stil.

 

Människor

 

Även om datateknik kan användas för att påskynda eller helt automatisera arbetsflödet, kvarstår översättningen i huvudsak som en intellektuell process som kräver en hög grad av mänsklig inblandning. Detta är därför som FINVERBUS Translations noggrant väljer översättare med minst 10 års erfarenhet och kräver att deras kvalifikationer verifieras i form av en testperiod för att säkerställa att de kan uppfylla våra stränga urvalskriterier. Vi är medvetna om värdet av pålitliga medarbetare, som en kärnresurs, och vi erbjuder dem kontinuerlig vägledning, utbildning och incitament för att få mer än en översättning - en skräddarsydd slutprodukt som helt uppfyller våra kunders behov och krav.

 

Teknik

 

FINVERBUS Translations använder verktyg med översättningsminnen (TM) för att skapa projektspecifika ordlistor som kan hjälpa översättare och korrekturläsare som arbetar på ett projekt. TM verktyg hjälper till att få konsekvens i språket över flera projekt och flera grupper av översättare. Översättningsminnen kan avsevärt reducera översättningskostnaderna, avkorta leveranstiderna för storskaliga projekt och förbättra konsekvent användning av terminologi.

 


 

 

 

 

Översättningsprocessen

 

Översättningsprocessen

 

1. Tydliga definitioner av uppdragets parametrar: målgrupp, leveransformat, leveranstid etc. Textanalys och genomgång av källdokumenten.

 

2. Planering och ansvarsfördelning till olika teammedlemmar (projektledare, översättare, korrekturläsare).

 

3. Research av ämnesområdet och relevanta tekniska ordlistor. Integrering av tillgängliga kundspecifika ordlistor och terminologidatabaser.

 

4. Översättning av en eller flera översättare. Användning av översättningsverktyg för att säkra konsekvens.

 

5. Oberoende korrekturläsare med specifik branschexpertis. Stor vikt läggs vid korrekt användning av teknisk vokabulär, konsekvent stil och läsbarhet i hela dokumentet.

 

6. Slutlig kontroll av översättningen och dess layout.

 

7. Produkten levereras till kunden för kontroll. Kunden kan kontakta projektledaren för ytterligare assistans.