FINVERBUS

Inspiring words®

Tulkit, simultaanitulkit, konsekutiivitulkit

 

Tulkkaus

 

Ammattilaistulkit

Tulkkaus on puhetilanteissa tapahtuvaa käännösviestintää, jossa suullinen viesti käännetään kielestä toiselle tulkin välityksellä. Tulkkausta tarvitaan, kun eri kieltä puhuvat henkilöt haluavat viestiä toisilleen esimerkiksi tapahtumien, kokousten, konferenssien tai lääkärinvastaanoton aikana. Tulkit kääntävät viestin kielestä toiseen seuraten puhujan esitystapaa, äänen sävyä ja viestin tarkoitusta.

Sopivin tulkkaustapa valitaan tapahtuman tyypin ja tulkkauspalvelua tarvitsevan henkilömäärän mukaan. Kaksi yleisintä konferenssitulkkaustapaa ovat konsekutiivitulkkaus ja simultaanitulkkaus. FINVERBUS Translations tarjoaa myös ammattilaistulkkeja oikeustulkkaukseen, reletulkkaukseen, kuiskaustulkkaukseen, puhelintulkkaukseen, asioimistulkkaukseen, viittomakielitulkkaukseen sekä liike- ja muille matkoille.

FINVERBUS Translations valitsee toimeksiantoihin pätevät ja kokeneet ammattilaistulkit vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin ja ylittääkseen heidän odotuksensa. Toimitamme myös tarvittaessa tulkkauslaitteita, esimerkiksi kuulokkeet, mikrofonit ja äänieristetyt kopit. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa parhaasta tulkkausratkaisusta tarpeidesi täyttämiseksi.

Lue lisätietoa kielivalikoimastamme ja eri aloista.

 Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta, jossa tulkki puhuu lähtökielen puhujan lopetettua puhumisen. Konsekutiivitulkkauksessa tulkki ottaa muistiinpanoja puhujan puhuessa ja puhuja pitää taukoja muutaman minuutin välein, jotta tulkki voi välittää tiedot kohdekielelle. Hyvin koulutetut tulkit voivat välittää kohdekielelle yli 10 minuutin puheita erittäin tarkasti. Konsekutiivitulkkausta käytetään usein kokouksissa, esityksissä ja koulutuksissa eikä se vaadi erityisiä laitteita.

 

Tulkit, simultaanitulkit, konsekutiivitulkit

 

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus tarkoittaa viestin samanaikaista vastaanottamista ja tuottamista. Simultaanitulkkauksessa tulkit työskentelevät yleensä äänieristetyssä kopissa, muussa tapauksessa voidaan käyttää kannettavaa tulkkausjärjestelmää. Simultaanitulkki kääntää samanaikaisesti lähdekielestä kohdekieleen puhujan jatkaessa puhumista. Koska simultaanitulkkaus vaatii huomattavaa keskittymistä, simultaanitulkit työskentelevät yleensä pareissa vuoron perään 20-30 minuutin välein. Simultaanitulkkaus vaatii erityiset laitteet, kuten kuulokkeet ja äänieristetyt kopit. FINVERBUS Translations tarjoaa simultaanitulkkaukseen tarvittaessa kaiken kattavia ratkaisuja, jotka kattavat tulkit ja laitteistot.

 

Reletulkkaus

Reletulkkauksessa kohdekieleen tulkataan kolmannen kielen (välikielen) kautta. Reletulkkauksessa on useita kohdekieliä. Jos esimerkiksi lähdekieli on korea ja kohdekielet ruotsi, portugali ja persia, lähdekieli tulkataan tällöin englanniksi ja sen jälkeen englannista eri kielille. Reletulkkaus on yleinen tulkkausmenetelmä suurissa kansainvälisissä tapahtumissa ja konferensseissa, joissa käytetään monia eri kieliä.

 

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkauksessa tulkki tulkkaa simultaanisti kuiskaten. Kuiskaustulkkauksessa tulkki istuu tai seisoo tulkkausta tarvitsevan henkilön tai henkilöiden vieressä tulkaten heille simultaanisti. Kuikaustulkkausta käytetään enimmäkseen kahden osapuolen välisissä kokouksissa, joissa ainoastaan muutamalla henkilöllä ei ole yhteistä kieltä.

 

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkausta käytetään rikos-, riita-, hakemus- ja hallintoasioiden yhteydessä. Tulkkaus tapahtuu konsekutiivisesti puhujan lopettaessa eikä se vaadi erityisiä tulkkauslaitteita. FINVERBUS Translations tarjoaa päteviä oikeustulkkeja kaikkiin oikeudellisiin tulkkaustarpeisiin.

 

Puhelintulkkaus

Puhelintulkkaus on joustava ja kustannustehokas tulkkaustapa. Puhelintulkkauksessa tulkit tulkkaavat puhelimen välityksellä henkilöitä, joilla ei ole yhteistä kieltä ja jotka haluavat puhua keskenään. Puhelintulkkaus on helposti toteutettavissa, sillä FINVERBUS Translations tarjoaa puheluun osallistuville henkilöille puhelinnumerot, joiden avulla heidät yhdistetään tulkkiin. Puhelintulkkausta voidaan käyttää milloin tahansa ja missä tahansa. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa.

 

Viittomakielitulkkaus

Viittomakielitulkkauksessa tulkki välittää viestejä kuurojen ja kuulevien välillä. Viittomakielitulkkaus voi olla konsekutiivista tai simultaanista. Pätevät viittomakielen tulkkimme välittävät viestin tarkoin viitotun ja puhutun kielen välillä erilaisissa tapahtumissa. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa viittomakielitulkkauksesta.

 


 

Tulkkauslaitteet

Tulkkauslaitteet ovat yleensä tarpeen simultaanitulkkauksessa. Laitteisiin kuuluvat kuulokkeet, mikrofonit ja äänieristetyt kopit. Kuulokkeita voidaan käyttää myös liiketapaamisissa ja vierailujen aikana, jolloin tulkki voi olla jopa 100 metrin päässä. Autamme teitä mielellämme valitsemaan parhaimman teknisen ratkaisun tarpeidenne mukaan.

 

Laadunvarmistus

Laadunvarmistus alkaa prosessin ensimmäisestä vaiheesta. Koska laatu on palvelujemme tärkein ominaisuus, sovellamme kaikkiin toimeksiantoihin erityistä laadunvarmistusprosessia varmistaaksemme aina ensiluokkaisen laadun. Ammattilaistulkeillamme on vaaditut alan tutkinnot ja kokemus erityisaloista. Testaamme tulkit varmistaaksemme heidän korkealuokkaisen osaamisen, ammattimaisuuden ja luotettavuuden. FINVERBUS Translations tarjoaa luotettavia ja korkealuokkaisia tulkkauspalveluja tapahtumien tai kokousten menestykselliseen toteutukseen.