FINVERBUS

Inspiring words®

Laatustandardi ISO 17100

 

Laatustandardi ISO 17100

 

Sovellamme kaikkiin toimeksiantoihimme erityistä laadunvarmistusmenetelmää korkeimpien standardien ylläpitämiseksi. Olemme lisäksi sitoutuneet noudattamaan soveltuvin osin alan ISO 17100 -laatustandardia.

Standardi määrittää käännöspalvelun yleiset menettelytavat ja käännösprosessin vaatimukset korkean laadun varmistamiseksi. Se kuvaa muun muassa laadunvarmistuksen, jäljitettävyyden, henkilöstön ja prosessien vähimmäisvaatimukset sekä lisäarvoa tuottavat palvelut.

 


 

Ammattilaiset, Prosessit ja Teknologia

 

Ammattilaiset

Vaikka tietokoneteknologiaa voidaan käyttää työnkulun nopeuttamiseen tai automatisoimiseen, kääntäminen on pääosin henkistä panosta vaativa älyllinen prosessi. Siksi FINVERBUS Translations valitsee tarkoin kokeneet ja koulutetut ammattilaiskääntäjät sekä testaa heidän pätevyytensä tiukkojen vaatimuksien täyttämiseksi. Tunnustamme kääntäjiemme ja tulkkiemme arvon tärkeimpinä resursseinamme ja tarjoamme heille säännöllisesti koulutusta jatkuvaa ammatillista kehitystä varten, sillä tavoitteenamme on tarjota aina alan huippua edustava lopputuote, joka vastaa täysin asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia.

 

Prosessit

Teollisuudenalojen käyttämien prosessien tapaan käännösprosessi koostuu useista eri vaiheista, joilla taataan käännöksen korkea laatu, suunniteltu toimitusaika sekä tarkkuus. Projektinhallintamme kattaa erittäin tarkan suunnittelun, läheisen valvonnan ja huolelliset tarkistukset parasta lopputulosta varten. Lisätietoa laadunvarmistuksestamme on saatavilla osioista ”Laadunvarmistus – Kielenkääntö” ja ”Laadunvarmistus – Tulkkaus”.

 

Teknologia

FINVERBUS Translations käyttää viimeisintä tekniikkaa kaikkien käännösprojektien ja tulkkaustapahtumien tukena.

Tulkkausvälineemme koostuvat nykyaikaisista laitteista, joihin kuuluvat mm. modernit tulkkauskopit ja langattomat infrapunakuulokkeet. Pitkälle kehittyneen tekniikan ansiosta takaamme erinomaisen äänenlaadun ja teknisesti onnistuneet tulkkaustapahtumat.

Käännösprojekteissa käytämme käännösmuistiohjelmia sanastojen luomiseen sekä käännöksen yhtenäisyyden varmistamiseen. Käännösmuistiohjelmat auttavat ylläpitämään yhtenäistä sanastoa useissa eri projekteissa jopa useiden vuosien ajan. Käännösmuistiohjelmien edut ovat suoraan asiakkaan havaittavissa: optimaaliset kustannukset, nopeammat toimitusajat suurien projektien kohdalla sekä parempi tekstien yhdenmukaisuus.

 


 

Laadunvarmistus – Kielenkääntö

 

Käännösprojektiemme laadunvarmistus alkaa tarkasta suunnittelusta ja käännettävän tekstin analysoimisesta. Valitsemme kuhunkin projektiin pätevimmän ja alaan erikoistuneen kääntäjän kieliparin ja käännettävän tekstin mukaan. Kääntäjämme ovat alan ammattilaisia, joilla on erikoisalan kokemus ja jotka kääntävät aina yksinomaan äidinkielelleen.

Projektin suunnittelussa huomioimme tekstin kohdeyleisön sekä lopullisen tarkoituksen, minkä jälkeen valmistelemme projektikohteiset sanastot ja viitemateriaalit koko projektitiimin tueksi. Kääntämisen ja lopputarkastuksien aikana kiinnitämme erityistä huomiota käännöksen virheettömyyteen, selkeyteen, yhdenmukaisuuteen sekä kieliasuun.

 

Käännösprosessimme koostuu useista eri vaiheista seuraavasti:

  

Käännösprosessi

 

 

1. Toimeksiannon selkeä määrittäminen: kohdeyleisö, toimitusmuoto, määräaika, jne. Lähdetekstin analysointi ja tarkistus.


2. Aikataulun määrittäminen ja tehtävien jakaminen tiimin jäsenille (projektipäällikkö, kääntäjä, oikolukija).


3. Aihepiiriin liittyvät haut ja sanastojen laatiminen. Mahdollisten asiakaskohtaisten sanastojen ja sanastotietokantojen integrointi.


4. Projektin kääntää yksi tai useampi kääntäjä. Yhdenmukaisuus varmistetaan käännösohjelmilla.


5. Käännöksen tarkistaa itsenäinen alaan erikoistunut oikolukija, joka kiinnittää erityistä huomiota sanaston virheettömään käyttöön, yhdenmukaisuuteen sekä lopullisen käännöksen kieliasuun ja selkeyteen.


6. Käännöksen ja asiakirjan ulkomuodon lopullinen tarkistus.


7. Käännöksen toimitus asiakkaalle. Asiakas voi ottaa yhteyttä tarvittaessa projektipäällikköön.

Laadunvarmistus – Tulkkaus

 

Tulkkausprojektiemme laadunvarmistus alkaa tarkasta suunnittelusta ja vaatimuksien kartoittamisesta. Valitsemme kuhunkin tulkkaustapahtumaan pätevimmän ja alaan erikoistuneen ammattilaistulkin kieliparin, tulkkaustyypin ja tapahtuman aiheen mukaan. Tulkkimme ovat alan ammattilaisia, joilla on erikoisalan kokemus ja jotka tulkkaavat pääosin omalla äidinkielellään. Tulkeillamme on lisäksi laaja kokemus monikielisistä konferensseista ja maailmanluokan tapahtumista kansainvälisellä areenalla.

Tulkkimme valmistautuvat jokaiseen toimeksiantoon hyvissä ajoin ennen tapahtumaa kartoittamalla alan sanastoa ja käymällä läpi viitemateriaalia. Takaamme tulkkiemme ammattimaisuuden sekä ensiluokkaiset järjestelyt, jotta kaikki tieto välittyisi tapahtuman osallistujille tulkkauksen ansiosta.